"ГЛОБАЛ ЛЕНД" АД

    "ГЛОБАЛ ЛЕНД" АД е инвестиционна компания, регистрирана през 1999 г. с предмет на дейност търговска и посредническа дейност, проучване на пазарите /вътрешни и външни/ и свързаното с това информационно обслужване , производство на стоки за потребление, външнотърговска дейност, извършване услуги по складова обработка на стоки на български и чуждестранни юридически лица, придобиване на дялово и акционерно участие в други дружества, рекламна, комисионерска дейност, както и търговско предтавителство и посредничество, консултантска дейност и друго управление.
    Фирмата се явява собственик или акционер в редица дружества, чрез които упражнява своите сфери на дейност, които можем да обобщим и схематизираме в няколко основни направления.

    - Земеделие.
    - REAL ESTATE.
    - Управление на активи, недвижими имоти и отдаване под наем на търговски площи.

    В състава на фирмата влизат и следните дъщерни дружества, занимаващи се с отделните сфери на дейност, териториално разположени в Р България.

    “ЗЛАТЕН РОЖЕН" ЕООД
    "БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ" ЕООД
    “БУЛТЕД” АД
    "РИЛА ЕСТЕЙТ" ООД


Назад