"БУЛТЕД" АД

    Дружеството е със седалище в гр. София. Има складова и производствена база за отдаване под наем с площ от 7350 кв.м.. Имота попада в смесено-производствена зона на изключително комуникативно място в близост до идеалният център на града. Освен това, предмет на дейност на дружеството е търговска и посредническа дейност, проучване на пазарите /вътрешни и външни/ и свързаното с това информационно обслужване, производство на стоки за потребление, външнотърговска дейност, извършване услуги по складова обработка на стоки на български и чуждестранни юридически лица, придобиване на дялово и акционерно участие в други дружества, рекламна, комисионерска дейност, както и търговско предтавителство и посредничество, oтдаване под наем собствени помещения

    За повече информация: www.bulted.bg

Назад