"БЪЛГАРСКА ЛОВНА КОМПАНИЯ" ЕООД

    Фирма „Българска ловна компания” е създадена през 2008 г. с цел организиране и провеждане на групов и индивидуален ловен туризъм и риболов. През лятото на 2010 год.,фирмата участва в проведен конкурс от Изпълнителна агенция по горите за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „ЛОПОВО” на Държавното горско стопанство – гр.Сандански. След направеният задълбочен и амбициозен бизнес план, „Българска ловна компания” беше класирана на първо място и на 28.09.2010год. беше подписан договор между дружеството и агенцията за срок от 15 години. Сформирахме екип от професионалисти в областта на ловноустройствената дейнност, който още през първата година изгради следните ловностопански мероприятия:

    - създаване на дивечови ниви
    - подхранване на дивеча с концентриран фураж и каменна сол
    - строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения, включващи високи закрити чакала, хранилка ясла, сенова хранилка, хранилище за дива свиня, кош за концентриран фураж и солища за едър дивеч
    - организирано посрещане на гости от летища, тяхното транспортиране и настаняване в собствени ловни хижи.

    В стремежа си към развитие, в началото на 2014 г. „Българска ловна компания” спечели конкурс и взе под аренда за 15 години и дивечовъден участък „Студена вода” находящ се в държавното горско стопанство „Катунци” и находящ се непосредствено до дивечовъден участък „ЛОПОВО”, като така общо територията се разви до 2500 хектара. Ловният участък непрекъснато се развива по отношение на изграждането на хранилки, открити и закрити чакала и е изключително благоприятен за лов на трофейни експонати благороден елен, сърна, дива свиня и хищници.

    Вначалото на 2014 г. подписахме договор за партньорство, сътрудничество и обмен на ловни туристи с ловното стопанство в Карасково, Руска федерация - Арт Хотел Карасково което е известно със своите традиции в ловния туризъм. За комфорта на гостите фирмата предлага:

    - Добре обзаведена ловна база
    - Квалифицирани ловни водачи
    - Ловно оръжие с модерна оптика
    - Добре обучени ловни кучета
    - Високопроходима техника
    - Открити и закрити чакала


    За повече информация: www.blk.bg

Назад